15000 rubli = 833,31…

15000 rubli = 833,31 złotych

Prawie 45% Rosjan żyje z dochodów poniżej 15 tysięcy rubli.

Udział Rosjan o średnim miesięcznym dochodzie przekraczającym 15 tysięcy rubli. zmniejszył się z 61,8% w lutym do 55,3% w czerwcu, a odsetek respondentów o dochodach powyżej 25 tysięcy rubli. spadła z 36,2% do 27,1%, wynika z wyników badania.

Według sondażu największa liczba Rosjan żyje z dochodów od 5 do 15 tysięcy rubli. na miesiąc. Udział tej grupy dochodowej podczas kryzysu pandemicznego wzrósł z 31,2% w lutym do 36,5% w czerwcu. Większość obywateli o takich dochodach mieszka w regionach Kabardyno-Bałkarii (56,3%), regionie Astrachańskim (55%), terytorium Stawropola (52,6%), Nowogrodzie (42,9%) i Wołgogradzie (48,3%) .

Odsetek respondentów o średnim miesięcznym dochodzie od 15 do 25 tysięcy rubli. wzrosła z 25,6% w lutym do 28,2% w czerwcu. Większość mieszkańców o takich dochodach znajduje się w Terytorium Chabarowskim (50%), Moskwie (43,8%), Biełgorodzie (41,7%), Włodzimierzu (40%) i Swierdłowsku (39,1%).

-O średnim dochodzie mniejszym niż 5 tysięcy rubli. 8,1% respondentów w czerwcu zgłosiło miesiąc, co stanowi wzrost o 1,2 punktu procentowego wyższy niż w lutowym badaniu (6,9%). Największy odsetek respondentów o dochodzie do 5 tysięcy rubli. w regionach Chabarowsk (30%), Terytorium Trans Baikal (25%), Kabardino-Balkaria (25%), Wołgograd (24,1%) i Orenburg (17,9%).

Udział Rosjan z dochodem 25–35 tysięcy rubli. zmniejszył się z 15,3% w lutym do 13% w czerwcu, z dochodem w wysokości 35-50 tysięcy rubli. – od 11,5% do 8,5%, a dochód wynosi 50-100 tysięcy rubli. o połowę – z 7,6% do 3,5%.

Jednocześnie udział respondentów o dochodzie przekraczającym 100 tysięcy rubli wzrósł z 1,8% do 2,1%. Mieszkańcy z dochodem 50-100 tysięcy rubli. przede wszystkim w Okręgu Autonomicznym Jamał Nieniecki (33,3%), Obwodzie Moskiewskim (18,8%), Moskwie (17,5%), Okręgu Autonomicznym Chanty-Mansim (11,1%) i Murmańsku (10,5%). Z dochodem 100 tysięcy rubli. – w regionach Moskwy (15%), Murmańska (10,5%), Tiumeń (5,6%), Rostów (5,6%) i Astrachań (5%).

https://www.rbc.ru/economics/07/07/2020/5eff14959a794725e351de43?from=from_main_1

#rosja #rosjawstajezkolan #ekonomia #gospodarka