Ceny mleka, sera białego,…

Ceny mleka, sera białego, masła, cukru i jajek przyjmując, że ceny w styczniu 2000 r. = 100.

#ekonomia #gospodarka #statystyka #polityka