codzienne przypomnienie że na…

codzienne przypomnienie że na 500+ zmarnowało się 120 mld zł

kwoty za obniżkę wieku emerytalnego nie podam

#polityka #bekazpisu #ekonomia