Drugi z rzędu spadek PKB w…

Drugi z rzędu spadek PKB w ujęciu kwartalnym. Oznacza to, że Polska pierwszy raz od 30 lat wpada w recesję.

Według najnowszych danych GUS PKB Polski w drugim kwartale bieżącego roku spadło o 8,2 proc. w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego.

Polski Instytut Ekonomiczny w najnowszym Miesięczniku Makroekonomicznym prognozował natomiast spadek na poziomie 8 proc. w stosunku do drugiego kwartału ubiegłego roku. W pierwszym kwartale PKB w ujęciu rocznym wzrosło o 2 proc.

Z kolei jeśli chodzi o PKB w ujęciu kwartał do kwartału, to w drugim kwartale bieżącego roku gospodarka po wyrównaniu sezonowo skurczyła się o 8,9 w stosunku do pierwszego kwartału. Prognozy przewidywały natomiast spadek na poziomie 9,6 proc. W poprzednim kwartale polski PKB w ujęciu kwartał do kwartału zmniejszył się o 0,4 proc

pokaż spoiler spoiler #gospodarka #polska #polityka #finanse #neuropa #ekonomia