Gdy odwiedzasz forum Bankiera…

Gdy odwiedzasz forum Bankiera skomentować wyniki spółek gamingowych.

#gif #gielda #gaming #gpw #ekonomia #heheszki #takaprawda