List otwarty nauczycieli VI…

List otwarty nauczycieli VI Liceum Ogólnokształcącego imienia Jana Kochanowskiego w Radomiu -jedno z najlepszych w kraju.

O naszym poświęceniu świadczą nie tylko wysokie wyniki matur oraz sukcesy olimpijskie, ale także liczba godzin zajęć pozalekcyjnych, które prowadzimy w rekordowym wymiarze, za które nikt nam nie płaci.
Mało kto wie, ale nauczyciele nie mają 26dni urlopu, który moga sobie wykorzystać od tak np we wrzesniu lub maju… w zamian mają wakacje i ferie… i to też nie w pełnym wymiarze.

Dzisiaj średnia wieku nauczycieli pracujących w szkołach wynosi 55 lat. Za dekadę polski system edukacyjny stanie przed poważnym problemem braków kadrowych. Upadają kierunki pedagogiczne. Kiedy 10-20 lat temu robiliśmy w szkole ankietę „Kim chciałbyś zostać w przyszłości?”, kilkunastu uczniów wpisywało w rubryce wymarzony zawód: NAUCZYCIEL. Teraz w podobnych ankietach nie znajdujemy nawet jednego takiego wskazania.
I co? za 10lat powiecie jakiejś grupie zawodowej, niech się przebranżowi jakimś kursem zamiast przygotować przez studia i praktyki? Jak myślicie… jaka będzie jakość edukacji wtedy? Na maturze z matematyki wystarczy pokolorować drwala?

W „Kochanowskim” prowadzimy 52 koła przedmiotowe, organizujemy kilkadziesiąt wycieczek rocznie, przygotowujemy testy, sprawdziany, dodatkowe egzaminy językowe, prowadzimy jedyne w Polsce grupy rekonstrukcji historycznej, realizujemy wiele akcji charytatywnych i projektów edukacyjnych. Nie oddaje się nam dni wolnych za soboty i niedziele, kiedy jesteśmy ze swoimi uczniami na olimpiadach.I ciągle słyszymy, że pracujemy 18 godzin.
Może nauczyciel plastyki lub muzyki nie poświecą tyle czasu co np. matematyk, chemik, polonista… ale każdy nauczyciel z powołania i ambitny, uczestniczy w zajęciach dodatkowych, nawet ten co uczy kopać piłkę lub grać na flecie.

Dorzućcie do tego jeszcze ciągle zmieniający się program oraz rosnącą biurokrację i może zrozumiecie o czym jest dyskusja.

https://echodnia.eu/radomskie/strajk-nauczycieli-2019-w-radomiu-list-otwarty-nauczycieli-vi-liceum-ogolnoksztalcacego-imienia-jana-kochanowskiego-w-radomiu/ar/c1-14051943

pokaż spoiler #strajknauczycieli #polityka #ekonomia #bekazpisu #praca