Na wykresie próba porównania…

Na wykresie próba porównania siły nabywczej średnich płac brutto w wybranych krajach do Polski na podstawie danych z krajowych urzędów statystycznych (średnie płace brutto) i danych MFW (współczynnik konwersji PKB z walut krajowych na USD PPP). W przypadku Niemiec, Hiszpanii, Czech i Rosji nie znałem pełnych danych o stawkach średniorocznych więc wybrałem dane z tych kwartałów lub miesięcy w 2019 r., w których poziom średniej płacy wydawał mi się najbardziej zbliżony do stawki średniorocznej. Stawka w Niemczech w 1995 r. stanowiła 309% Polski czego nie widać na wykresie.

#ekonomia #gospodarka #statystyka #bialorus #rosja #rafalinski