Odsetek pracowników…

Odsetek pracowników urodzonych poza UE zatrudnionych na podstawie umowy tymczasowej.
#mapporn #ekonomia