Skumulowany wzrost PKB państw…

Skumulowany wzrost PKB państw UE w latach 2008-2015 i 2016-2019.

#ekonomia #gospodarka #statystyka #rafalinski