Średnia płaca w edukacji w…

Średnia płaca w edukacji w porównaniu do średniej płacy w gospodarce narodowej od 1960 r.

#ekonomia #gospodarka #statystyka #ciekawostki #edukacja #rafalinski