Uprawnionych do głosowania…

Uprawnionych do głosowania jest prawie 30 mln osób. Liczba pracujących w Polsce wynosi 16 mln. Z tego sektor publiczny to około 3 mln. Zatem ludzi utrzymujących ten cyrk jest zaledwie 13 mln, czyli 43% uprawnionych do głosowania.
#wybory #gospodarka #ekonomia