Węgry 2008 – jedno z…

Węgry 2008 – jedno z najbardziej otwartych na „innego” państw regionu.
Węgry 2020 – najmniej otwarte państwo w całym OECD.
W tym wypadku innym są mniejszości narodowe/etniczne, mniejszości seksualne i imigranci z innych krajów.
Polska niestety również zaliczyła spory spadek i jesteśmy trzeci od końca, wyprzedzając tylko rzeczone Węgry i Turcję. Metodologia dla nieczytających – pytano, czy pana/pani okolica jest dobrym miejsce do życia dla wymienionych wyżej grup. Można próbować to interpretować jako oznaka wrodzonego pesymizmu („to nie jest dobre miejsce do życia dla nikogo”) bądź w jeszcze inny sposób, ale nie udawajmy, że nie jest to przede wszystkim właśnie wskaźnik otwarcia społeczeństwa.
Fakt, że to nie jest dobra wiadomość nie wynika z żadnych liberalnych zaklęć czy bycia woke a tym, że rozwój koreluje z inkluzywnoścaią społeczeństw. Nie przyciągniemy zdolnych imigrantów jako społeczeństwo zamknięte. Nie jesteśmy też Japonią, by pozwolić sobie na zamkniętość (ale zauważmy, że Japonia jest w badaniu dużo wyżej).
#polska #wegry #socjologia #ekonomia #neuropa #postkomunistycznepanstwomafijne #europa