Wpływy z podatku VAT jako…

Wpływy z podatku VAT jako odsetek PKB w najludniejszych krajach UE od 1995 r.

Źródło: Eurostat (dane dla Polski za 2018 r. – obliczenia własne na podstawie GUS i MF)

#ekonomia #gospodarka #statystyka #rafalinski