Wzrost PKB w poszczególnych…

Wzrost PKB w poszczególnych województwach, w 2018 roku.
GUS
#mapporn #pkb #polska #mapy #ekonomia